ඩෑන් ප්‍රියසාද් අත්අඩංගුවට…!

නව සිංහලේ ජාතික සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ඩෑන් ප්‍රියසාද් මහතා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අපරාධ කොට්ඨාසයේ පොලිස් කණ්ඩායමක් ඔහුගේ මීතොටමුල්ලේ නිවසට ගොස් ඔහු පිළිබඳ විස්තර විමසා  ඇති අතර ඔහු එම වේලාවේ නිවසේ සිට නොමැත.

අනතුරුව ඩෑන් ප්‍රියසාද් නීතීඥයකු මාර්ගයෙන් පැමිණ  බාර වීමෙන් පසු අත්අඩංගුවට නෙ ඇත.

ජනතාව සමඟ  උද්ඝෝෂණවල නියැලි සිටි  බවට ඇති තොරතුරු හේතුවෙන්  ප්‍රශ්න කිරීම් සඳහා මොහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.