තවුහිද් ජමාද් ඇතුළු අන්තවාදී සංවිධාන තහනම් කිරිමේ ගැසට් පත්‍රය ජනපති අත්සනින් නිකුත් වෙයි

තවුහිද් ජමාද් ඇතුළු අන්තවාදී ඉස්ලාමීය සංවිධාන තුනක් තහනම් කිරිමේ ගැසට් පත්‍රයට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අත්සන් තිබේ.

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට මෙම සංවිධානයන්හි ක්‍රියාකාරකම් නිත්‍යානුකූල වශයෙන් තහනම් වනු ඇත.

මෙම ගැසට් පත්‍රයට අනූව තවුහිද් ජමාද්,ජමාතේ මිලාතේ ඊබ්‍රාහිම් සහ විලයාත් අස් සෙයිලානි යන අන්තවාදී සංවිධාන තුන මෙරට තුළ තහනම් කර ඇත.

එම ගැසට් පත්‍රය පහතින්

No photo description available.