පැය දෙකකට ඇදිරි නිතිය ඉවත් කරයි


වයඹ පළාතට බල පැවැත්වෙන පරිදි පනවා තිබු පොලිස් ඇඳිරි නිතිය අද (14) සවස 4.00 සිට පැය දෙකක කාලයක් සදහා ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය නිවේදනය කරනවා.

නැවතත් වයඹ පළාතට අද පස්වරු 6.00 සිට හෙට (15) උදැසන 6.00 දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නිතිය පැනවෙන බවයි පොලිසිය සදහන් කරන්නේ.