බදියුදින්ට එරෙහි විශ්වාසභංගයට මහින්ද ප්‍රමුඛ ‌පොදුජන ‌පෙරමුණේ සහයත්…!

රිෂාඩ් බදුර්දින් අමාත්‍ය අමාත්‍යවරයා ඉවත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරුලියේ රතනහිමියන් ගෙන ඒමට යෝජිත විශ්වාසභංගයට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සහයෝගය  ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

අතුරුලියේ රතන හිමියන්ට ‌මේ ‌මොහොතේ එරෙහි වීම හුදෙක් විහිළුවක් බවත් ඒ් මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.