මහසෝන් බලකායේ අමිත් වීරසිංහ අත්අඩංගුවට

මහසෝන් බලකාය නමින් හඳුන්වන සංවිධානයේ නිර්මාතෘ ලෙස සැලකෙන අමිත් වීරසිංහ අද (14) පාන්දර මහනුවර පොලීසිය විසින් ඔහුගේ නිවසේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

කිරුළපන පොලීසිය විසින් සිදුකල දැනුම්දීමකට අනුව අමිත් වීරසිංහ අත්අඩංගුවට ගන්නා බව පොලීසිය විසින් නිවැසියන්ට පවසා ඇත.

උපුටා ගැනීම – colombo Today