බදියුර්දීන්ට එරෙහිව කථානායකට භාරදුන් විශ්වාසභංගය යෝජනාව ‌මෙන්න

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුර්දීන්ට එරෙහිව චෝදනා ගණනාවකින් යුත් විශ්වාසභංග යෝජනාව කථානායකවරයා වෙත භාරදී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ඒ සඳහා මන්ත්‍රිවරු 66 දෙනෙකු පක්ෂ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.