සතොස ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලේ සැකකටයුතු කාමර ගැන අනාවරණයක්

අමාත්‍ය රිෂාඞ් බදියුර්දීන්ගේ අමාත්‍යංශයට අයත් කොළඹ වොක්ෂ්වෝල් වීදියේ පිහිටි සතොස ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලේ සැකකටයුතු කාමර පවතින බව සතොස සේවකයින් පවසනවා.

අද (15) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා වූ සතොස සේවක එකමුතුවේ සභාපති චන්දන පුෂ්පමාල් ඒ පිළිබඳ කරුණු දැක්වීය.