කාත්තන්කුඩියට හිස්බුල්ලාගෙන් වෙනම මුස්ලිම් අධ්‍යාපන කලාපයක්..!

මඩකලපුව කාත්තන්කුඩිහි මුස්ලිම් සිසුන් පමණක් ඇතුළත් වන ආකාරයේ වෙනම මුස්ලිම් අධ්‍යාපන කලාපයක් පිහිටුවීමේ උත්සාහයක නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම් හිස්බුල්ලා මහතා නිරත වන බව දෙමළ ජාතික සංධානයෙන් ඉවත්ව ගිය මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් පා.ම එස්. වියාලේන්ද්‍රන් මහතා පැවසීය.

මෙම අධ්‍යාපන කලාපයට කාත්තන්කුඩියේ මුස්ලිම් විද්‍යාල 22 ද ඇතුලුව විද්‍යාල 30ක් ඇතුළත් කරගෙන තිබෙන බවත් ආණ්ඩුකාර ධූරයේ බලය උපයෝගී කරගනිමින් වෙනම මුස්ලිම් අධ්‍යාපන කලාපයක් පිහිටුවීමට උත්සාහ දරන්නේ කුමන හේතුවකටද යන්න සොයා බැලිය යුතු බවත් හෙතෙම කීය.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය අධ්‍යාපන කලාප පහකින් සමන්විත බවත් කාත්තන්කුඩියේ තවත් අධ්‍යාපන කලාපයක් පිහිටුවීමට භූගෝලීය හේතුවක් හෝ නොමැති බවත් පාසල් 22කින් යුතු කාත්තන්කුඩිය වෙනම අධ්‍යාපන කලාපයක් කරන්නේ නම් පාසල් 83ක් ඇති කල්කුඩා අධ්‍යාපන කලාපය කලාප කීයකට බෙදිය යුතුද යන්න සිතා බැලිය යුතු බවත් ඔහු පැවසීය.

මේ පිළිබඳව සොයාබලා ජනාධිපතිවරයා අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇතැයි තමා අපේක්ෂා කරන බවද මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කර සිටියේය.