ජනපතිගේ මතට එරෙහි සටන සාර්ථකයි – දුම්වැටි අලෙවිය සහ ලාභය සීඝ්‍රයෙන් පහළට

මෙම වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ශ‍්‍රී ලංකාවේ දුම්වැටි අලෙවිය කැපී පෙනෙන ලෙස අඩු වී තිබෙනවා.

ලංකා දුම්කොළ සමාගම පවසන්නේ ඉකුත් වසරට සාපේක්ෂව එය 15% පමණ අඩුවීමක් බවයි.

ඉකුත් වසරේ අගෝස්තු මාසයේද නැවත මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේදී ද දුම්වැටි මත අය කෙරෙන බදු වැඩි කළා. දුම්වැටි අලෙවිය අඩුවීමට ආසන්නම හේතුව එය විය හැකි බවයි ලංකා දුම්කොළ සමාගම පෙන්වා දෙන්නේ.

කෙසේවෙතත් දුම්වැටි අලෙවිය මෙලෙස අඩුවූවත් ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ ලාභය වැඩි වී තිබෙනවා. ඉකුත් වසරේ පළමු කාර්තුවේදී සියලූ බදු ගෙවීමෙන් පසු එහි ලාභය රුපියල් බිලියන 3.73ක් වූ අතර මෙම වසරේ පළමු කාර්තුවේදී එහි ලාභය රුපියල් බිලියන 4.06ක් වී තිබෙනවා.

තවද මෙම වසරේ පළමු කාර්තුවේදී තමන් රජයට උපයා දුන් ආදායම රුපියල් බිලියන 26ක් බවයි ලංකා දුම්කොළ සමාගම වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.