මොකක්ද මේ හුවාවි හුටපටේ – ඇත්තටම දැන් හුවාවි ෆෝන් එකට වෙන දේ මෙන්න

මොකද්ද මේ Huawei හුටපටේ!?

හැමොටම messages දදා reply කරන්න බැරි නිසා පෝස්ට් එකක් දාන්නම්.

ප්‍රශ්න අංක 1 : ගත්ත Huawei phone වලට මොකද වෙන්නේ?

උත්තරය : දැනට ලෝකයේ Huawei සමාගමෙන් release වෙලා තියෙන කිසිම Device එකකට මේ තිරණය වලංගු නැ….වගේම තාම ලංකාවට release කරලා නැති Huawei P 2019 (pop up camera එක තියෙන phone එක) එකටත් මේ තිරණය අදාළ නැ…

ප්‍රශ්න අංක 2 : එතකොට updates?

උත්තරය : සාමාන්‍ය පරිදි දිගටම updates එනවා උදාහරණයක් විදිහට අදත් එකක් ආවා.

ප්‍රශ්න අංක 3 : එතකොට අපි දැං කඩෙන් අලුතෙන් ගන්න ඒවාට මොකද වෙන්නේ?

උත්තරය : එයටත් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැතිව updates එනවා. 

ප්‍රශ්න අංක 4 : එතකොට ඉස්සරහට එන ඒවා?

උත්තරය : දැනට මේ ටික විතරයි officially මට දැන ගන්න හම්බුනේ. ඒකට උත්තරේ හෙට දවසේ හම්බ වෙයි.

මට updates ආපු ගමන් දෙන්නම්.

දැනට ලෝකයේ Huawei සමාගමෙන් release වෙලා තියෙන කිසිම Device එකකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ……