සැමට එක නීතියක් – අන්තවාදයට එරෙහිව වාම කදවුරෙන් නව සටනක්….!

සියලු ආගම් සහ ජන කොටස්වලට බලපාන පරිදි එක් නීතියක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. 

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර ද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. 

” සියලුම ජාතීන්ට සලකනවා වගේම ඒ සියලු දෙනාට එක වගේ නිතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න බැරි අයට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මේ රට අපිට හදාගන්න අවස්ථා තුනක් ලැබුනා. අපි මේ අවස්ථාවේදී හරි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මේකට මාස ගණන් කාලය අරන්  බැහැ. අපිට ජනතාවගෙන් තියෙන පළමු චෝදනාව තමයි සාකච්ජා කරනවා විතරයි වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඉදිරි මාස දෙකක් ඇතුලත මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නව නිතිය රට තුල ස්ථාපිත වෙන්න ඕනේ යැයි” ශ්‍රී ලංකා පක්ෂයේ මහ ලේකම්වරයා කියා සිටියා.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර ප්‍රකාශ කළේ අන්තවාදයට යළි හිස එසවීමට ඉඩ නොතැබීමට නම් රටේ එක් පොදු නීතියක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි. 

” ආණ්ඩුවටත් කරන්න බැරිව අතපසුවූ දේ පිළිබද අවධානය ඇති කරලා රටේ යලිත් යුද්ධයක් ඇති නොවන පිණිස අන්තවාදී ක්‍රියාවන් ඇති නොවෙන්න නව නීති පද්ධතිය ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ සදහා අපි පහුගිය 23 වෙනිදා ඉදලා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඒ සදහා සියලු දෙනාගේ සහය ලැබිලා තියෙනවා යැයි” මන්ත්‍රීවරය කියා සිටියා.