චෝදනාවලට බදියුදීන් වැරදිකරු ‌නොවේ..! පී.හැරිසන් කියයි…

අමාත්‍ය රිෂාඞ් බදියුදීන් නීතියෙන් වරදකරුවෙකු වන තුරු ඔහු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ නොහැකි බව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ බදියුදීන් අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් ඇති චෝදනාවලට ඔහු මෙතෙක් වරදකරුවෙකු නොවන බවයි.