ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් බිලියන 2.2ක් ඉවත් කෙරේ

ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් බිලියන 2.2ක් ඉවත් කිරීමට ෆේස්බුක් සමාගම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ, ඉකුත් ජනවාරී සිට මාර්තු දක්වා කාලය තුළයි.

ඒ අනුව මේ වනවිට ක‍්‍රියාකාරී නිල ෆේස්බුක් ගිණුම් ඇත්තේ බිලියන 2.38ක් පමණක් බවද ෆේස්බුක් සමාගම ප‍්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් 2017 වසරේ අගභාගයේ සිට මේ දක්වා ක‍්‍රමයෙන් ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් වැඩිවී ඇති බව අනාවරණ වී තිබෙනවා.

2017දී මිලියන 694ක්ව තිබු ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් සංඛ්‍යාව ඉකුත් වසර වනවිට බිලියන 1.2ක් දක්වා වැඩි වී තිබුණා.