අසාර්ථක බව නිසා අනිවාර්යය නිවාඩු යැවු පුජිතගෙන් අධිකරණයට නඩුවක්..!

අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇති තමාගේ මුලික අයිතිවාසිකම් කඩවු බවට නියෝගයක් නිකුත් කර තමන්ව යළි පොලිස්පතිධුරයේ පිහිටුවන ලෙස ඉල්ලා දැනට අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටින පොලිස්පති පුජිත ජයසුන්දර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා.

පොලිස්පති ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියදි තමන්ව අනිවාර්ය නිවාඩු යැවිම හේතුවෙන් සිය මුලික අයිතිවාසිකම් බවයි ඔහු සිය පෙත්සමේ වැඩිදුරටත් සදහන් කර සිටින්නේ.

ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු පිරිස සිය පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවන් ලෙස ඔහු නම් කර තිබෙනවා.