කැලණි සරසවිය දින නියමක් නැතිව වසයි !

රාගම වෛද්‍ය පීඨය හැර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සෙසු සියලු පීඨ නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දමා තිබේ.

පසුගිය 21 වැනිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු වසා දැමුණු විශ්වවිද්‍යාලය පෙරේදා විවෘත කිරීමත් සමග සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කළ බව විශ්වවිද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ආචාර්ය විජයානන්ද රූපසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

ඊට සිසුන් පිරිසක් විරෝධය දැක්වීම හේතුවෙන් සියලු සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සරසවිය වසා දැමීමට පියවර ගත් බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

විජයානන්ද රූපසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අනුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ආපනශාලා ද ඇතුළුව සියලු ශාලා රාත්‍රී 9.00 ට වසා දැමීමට තීරණය කළ බවයි.

එහෙත් ඊට සිසුන් පිරිසක් විරෝධය පළ ද ඔහු පැවසුවේ ය.