කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය වසා දැමේ

වෛද්‍ය පීඨය හැර කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සෙසු සියලූ පීඨ අද පෙරවරුවේ වසා දැමුණා. 

ඒ, විශ්ව විද්‍යාල නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් සිසුන් කණ්ඩායමක් විරෝධය පළ කිරීමත් සමඟයි. ඒ අනුව නේවසිකාගාර පහසුකම් හිමි සිසුන්ටද නේවාසිකාගාරවලින් ඉවත් වන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවයි කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සන්නිදවේද හා මාධ්‍ය ඒකකයේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය විජයානන්ද රූපසිංහ පැවසුවේ.