තේරිම්කාරක සභාව මාධ්‍යට විවෘත කිරීම ගෝල්ෆේස් එකේ හනිමුන් ගත්තා වගේ – ඥානසාර හිමි

තේරීම් කාරක සභාව මාධ්‍යට විවෘත කිරීම මංගල රාත්‍රිය ගෝල්ෆේස් පිටියේ හැමෝටම පෙන්න කරනවා වගේ දෙයක් බව ඥානසාර හිමියන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ මේ බව අද ප්‍රකාශ කලේ අධිකරණ කටයුත්තක් සදහා වැඩම කල මොහොතේය.

එමෙන්ම මෙම තේරීම් කාරක සභාව පිලිබදව මේ වන විට දැවැන්ත ජනතා විරෝධයක්ද මතුවෙමින් තිබෙන්නේ මෙම කාරක සභාව සම්පුර්ණයෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවශ්‍ය පරිදි මෙහෙයවන බවට වන විරෝධයත් සමගය.