බහුතර සිංහල බෞද්ධයන් ජිවත්වන රටක සහෝදර ජාතින් – සෝලංගආරච්චිගෙන් මලිත් ජයතිලකට ලිපියක්…!

පසුගිය මැයි මස 25වන දින රටේ පවතින තත්වය පිලිබදව අතිපුජනිය මහා නායක හිමිවරුන් බැහැදැක උන්වහන්සේලාට කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිය පළකරමින් ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබදව ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුවේ මලිත් ජයතිලක මහතාට ජනාධිපති සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ප්‍රසන්න සෝලංගආරච්චි මහතා විසින් ලිපියක් යොමුකර ඇත.

ලෝකයේ සයවන ස්ථානයට වදවී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව සිටිනා ජාතිය හෙළයින් බවත් ශ්‍රී ලංකාව යනු හෙළයන් ජිවත්වන ලෝකයේ එකම රට බවත් සිංහල බෞද්ධ බහුතරයක් වෙසෙන රටක සහෝදර ජාතින් ලෙසින් කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයද සෝලංගආරච්චි මහතා තම ලිපිය මගින් වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර ඇත.