මුස්ලිම් විවාහ නීතිය වෙනස් කිරීමට උලමා සභාවේ විරෝධය

සමාජයේ මතභේදයට තුඩු දී ඇති කරුණු කිහිපයක් වෙනස් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් ගෙන ආ යෝජනාවලියට සමස්ත ලංකා ජමිඉයියතුල් උලමා සභාව මූලික විරෝධය පළකර තිබෙනවා.
මුස්ලිම් ජාතිකයන් විවාහ වීමේදී අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18ක් බවට පත්කිරීම ද එම යෝජනාවලියට ඇතුළත්.
අදාළ යෝජනා ෂරියා නීතියට අදාළ නොවන බව පෙන්වා දෙන එම සංවිධානය එම යෝජනා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම තවදුරටත් ප්‍රමාද කරන ලෙසයි දන්වා ඇත්තේ.
එය ඉටුකිරිම පැහැර හැරීම ඓතිහාසික ද්‍රෝහිකමක් බවත්, එයට අනුබල දීම මුස්ලිම් සමාජය පාවාදීමක් බවත් ජමිඉයියතුල් උලමා සභාව සඳහන් කරනවා.