අකිල ළගම පාසල මැරෙන පාසලක් කරලා – පාසල් ළමුන් ඉගෙන ගන්නේ මිදුලේ ඩෙස් පුටු එළියට දාගෙන

නිවිතිගල හොරහින්ඇල්ල සුමන විද්‍යාලයේ ළමුන අද වන විට සිය ජිවිත අවදානම ද නොතකා පාසල් එමින් සිටි.

ඒ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගෙන රටට වැඩදායි පුරවැසියෙක් වීම සදහා ය.අද වනවිට එම පාසල මුහුණ දී ඇති ඛේදජනක තත්වය වී තිබෙන්නේ පාසල් ළමුන්ට ඉගෙන ගන්නට වී තිබෙන්නේ ඩෙස් පුටු එළියට දමාගෙන ය.

එයට හේතු වී තිබෙන්නේ පළමු ශ්‍රේණියේ ළමුන් ඉගෙනුම ලබන්නේ කඩා වැටෙන්නට ආසන්න වහළයක් යට සිට වීම ය.මීට මාස තුනකට පමණ පෙර වහලේ බාලක්ය කඩා වැටී අතර එය රදවා තිබෙන්නේ මුක්කුවක් ආධාරයෙනි.

අනිකුත් පන්තිකාමරවල තත්වය ද එසේම ය.මෙහි පුදුමයට ඇති කාරණය වන්නේ ළගම පාසල හොදම පාසල ව්‍යාපෘතිය යටතේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා විසින් මෙම පාසලට රුපියල් මිලියන 63,000ක් පමණ වෙන් කර තිබිම ය.අවසානයේ තම පාසල මැරෙන පාසලක් බවට පත් වූ බව දෙමාව්පියන් ද කියා සිටී.

ඡායාරූප සහ විඩියෝව පහතින්