බැදුම්කර අරක්කු සමාගමට සීල් තබයි.. මහා බදු වංචාවක්..

නියමිත පරිදි බදු මුදල් නොබීම නිසා මෙන්ඩිස් අරක්කු සමාගමෙහි මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාර දෙකක නිෂ්පාදන කටයුතු අත්හිටුවා ඇත.

ඊයේ දිනයේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම අත්හිටුවීම් සිදු කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම සමාගම විසින් රුපියල් කෝටි 78ක බදු මුදලක් රජයට ගෙවිය යුතුව ඇතැයිද සදහන්ය.

මෙන්ඩිස් අරක්කු සමාගම අයත් වන්නේ සුප‍්‍රකට බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන සැකකරුවෙකු වන අර්ජුන් ඇලෝසියස්ටයි.