කටුවාපිටිය දේව ප‍්‍රතිමාවකට ප‍්‍රහාරයක්.. ප‍්‍රදේශය නොසන්සුන්..

කටුවපිටිය දේවස්ථානය ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශයේ ඇතිව තිබෙන නොසන්සුන්තාවයක් පාලනය කිරීම සදහා අගරදගුරු මැල්කම් රංජිත් කාදිනල්තුමන් එම ස්ථානයට පැමිණියහ.

තත්වය පාලනය කිරීමට සියළු පිරිස කටුවාපිටිය දේවස්ථානය අසලට කාදිනල්තුමන් විසින් කැදවනු ලැබීය.

ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්නැයි කාදිනල්තුමන් විසින් එහි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

එම දේවස්ථානය ආසන්න මාර්ගයේ දේව පිළිරුවකට කිසියම් පිරිසක් අද අලුයම ගල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම හේතුවෙන් මෙම නොසන්සුන්තාවය ඇතිව තිබින.