21 ‌ප්‍රහාරය ‌වෙද්දි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කටයුතු ගැන දැනුමක් මට තිබ්බේ නෑ – රුවන්

රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්ය තනතුරේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් තමන්ට මුල සිට දැනුමක් නොතිබූ බව රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා පවසා සිටි.

එතුමා මේ බව පවසා සිටියේ අද පාස්කු ඉරිදාප්රහාරය සම්බන්ධ තේරිම් කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් ය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ එතුමා කියා සිටියේ තමන්ට වසර හතරක් ගත වූ පසු ව ඒ පිළිබදව යම් දැනුමක් තිබෙන බව ය.

මේ පිළිබදව තවත් තොරතුරු බලාපොරොත්තුවන්න