අපේක්ෂකත්වය නොමැතිවම සජිත් ජනාධිපති අපේක්‍ෂකත්ව මෙහෙයුම් කමිටුවක් හදලා…!

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරග කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අපේක්ෂකත්වය නොලැබෙන්නේ නම් එම පක්‍ෂ නියෝජ්‍ය නායක ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙනම තරග කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව සති අන්ත පුවත්පත් වාර්තා කරයි.

ජනාධිපතිවරණයේදී වෙනම තරග කර ජනාධිපතියරණයෙන් පසුව එන මහ මැතිවරණයේදී යළිත් එක්ව තරග කිරීමට මෙම කණ්ඩායම සාකච්චා කර ඇති බව සඳහන්ය.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරණ මෙහෙයුම් කමිටුව දැනටමත් පත්කර ඇති බවද සමහරු එහි වාර්තාවේ සදහන්ය.

එම කමිටුවේ කමිටු ප්‍රධානී ලෙස හිටපු ඇමති ඉමිතියාස් බාකිර් මාකීර් මහතා පත් කර ඇතැයිද දැක්වෙයි.