කරුවල ජයසුරියව ගේන්නේ රනිල්ව රැකගන්න – සජිත් පිලෙන් ප්‍රකාශයක්…!

එක්තරා කාල පරාසයක් මුළු රටම කරුවලේ තබමින් ජනතාව අතර කරුවල ජයසුරිය නමින් ප්‍රසිද්ධියට පත්ව සිටින කරු ජයසුරිය වැනි අයෙකු ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණ තවත් වසර ගණනාවකට එජාප නායකත්වය රනිල් වෙතම රදවා ගනිමින් එජාපය මිනීවල වෙත කැදවාගෙන යාම බව සජිත් පිල අවධාරණය කර ඇත..

16ක් සමග ආණ්ඩුවට ගොස් අවසානයේ තනිවම පක්ෂයට පැමිණි බල තන්හාවෙන් පිස්සු නටන කරුවල ජයසුරියලා විශ්‍රාම යා යුතු කාලයක ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය සදහා තරග කිරීම හුදෙක් විහිළුවක් පමණක් බව ඔවුන්ගේ අදහසයි..