සජිත් කියන්නේ 08 පාස් එකෙක්…! කම්කරු ජොබ් එකට මරු .. රනිල් පිල

සජිත් ප්‍රේමදාස යනු අධ්‍යාපන සුදුසුකම් නොමැති කිසිදු ප්‍රායෝගික දැනුමක් නොමැති අයකු බව රනිල් වික්‍රමසිංහ පිල විසින් පවසා ඇත.

වර්තමානයේ ලංකාවේ කම්කරු රැකියාවටත් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට වැඩ 06ක් සහ සම්මාන 02ක් අපේක්ෂා කරන පසුබිමක ඒ සුදුසුකමවත් නැති අයෙකු රටේ නායකත්වයට ගෙන එන්නේ කෙසේදැයි ඔවුන් ප්‍රශ්න කර සිටි.

ජනතාව සමගින් මැරෙනවා දාඩිය දානකම් වැඩ කරනවා ඇස් පුංචියි වැනි හාස්‍යජනක ප්‍රකාශ සිදුකරමින් එකසත් ජාතික පක්ෂයත් පාක්ෂිකයත් හෑල්ලුවට ලක්නොකරන ලෙසද ඔවුන් සජිත් ප්‍රේමදාසගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.