ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීම පෙන්වමින් කරු ජනපති සටනට….!

ජනාධිපතිවරණය ජය ගත් වහාම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන බවට පොරොන්දු මත කරු ජයසූරිය මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂක ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යෝජනා කිරීමට කණ්ඩායමක් සූදානම් වෙමින් සිටින බව ජාතික පුවත්පතක් වාර්තා කර ඇත.