රනිල් ක්‍රියාත්මකයි… සජිත් කුණු බක්කියට… කරු අපේක්ෂක පුටුවට…!

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාට ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් ජාතික අපේක්ෂකයකු ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජනා කර ඇති බව සති අන්ත සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

මෙම ජාතික අපේක්ෂකයාට සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් වල සහාය ලැබෙනු ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

කෙසේ වෙතත් කරූ ජයසූරිය මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ තමන් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට සූදානම් නමුත් ඒ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නොබෙදී තමනට පූර්ණ සහාය දිය යුතු බවයි.