ජනපතිවරණය පවත්වන දිනය මෙන්න….!

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන නිශ්චිත දිනය ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය පවසනවා. 

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විදිවිධාන වලට අනුව ජනාධිපතිවරණයක් ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමේ බලය දැන් මැතිවරණ කොමිසමට හිමියි. මාධ්‍යවේදීන් ඒ පිළිබඳ කළ විමසීමකදීයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය මෙම  ප‍්‍රතිචාරය දැක්වුයේ.