මම ජනාධිපතිධුරය අහෝසි කරනවා – කරුගෙන් යලිත් කැරට් අලයක්

තමන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුවහොත් ඉදිරිපත් වන්නේ විධායක ජනාධිපති අහෝසි කිරීමේ සඳහාම බව කතානායක කරු ජයසූරිය පැවසූ බව කථානායක මාධ්‍ය අංශය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

කරූ ජයසූරිය කතානායකවරයාගේ මෙම නිවේදනය ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් ප්‍රකාශයක් බවද දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රනිල් පාර්ශවය විසින් සිය අපේක්ෂකයා ලෙසට කතානායක කරූ ජයසූරිය පත් කර ගත යුතුයැයි මින්පෙර ප්‍රකාශ කර තිබුණි.