ජනාධිපතිවරණය කැදවූ මොහොතේම සජිත්ගෙන් රනිල්ට ඇමතුමක්…! අම්මට අමතයි…!

ජනාධිපතිවරණ දින වකවානු මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත්වූ මොහොතේම එජාප නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගෙන ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

සර් දැන් අපි මොකද කරන්නේ? සජිත්ගේ එම පැනයට රනිල්ගෙන් ලැබුණු අපි බලාගෙන ඉමු යන පිළිතුරට උරණ වූ සජිත් අම්මට **නනද බලාගෙන ඉන්නේ යනුවෙන් විමසීමත් සමගින් ඇමතුම විසන්ධි වී ඇත.