මෛත්‍රී – මහින්ද හමුවක් ඉදිරි දින කිහිපය තුල….!

ජනාධිපතිවරණය සහ නව සන්ධානයේ අනාගතය පිළිබද සාකච්චා කිරීම සදහා ජනපති මෛත්‍රී – විපක්ෂ නායක මහින්ද අතර විශේෂ හමුවක් ඉදිරි දින කිහිපය තුල පැවැත්වීමට නියමිත බව අපට වාර්තා වේ.