අලියගෙන් බැරිනම් අමුඩෙන් හරි මම ජනපති සටනට එනවා…!සජිත්ගෙන් අමුතු කතාවක්..

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අපේක්ෂකත්වය ලබාගැනීම හුදෙක් දවල් සිහිනයක් වන පසුබිමක නව පුළුල් සන්ධානයකින් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස තරඟ වැදීමට සජිත් ‌ප්‍රේමදාස පිල තීරණය කර ඇති බව අපට වාර්තා ‌වේ..

පසුගිය මහ මැතිවරණයේදි උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි හමුවේ පරාජයට පත්වු කරු ජයසුරිය වැන්නකු ජනපති සටනට ඉදිරිපත් කිරීමම එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පරාජයේ ආරම්භය බව ඔවුන්ගේ මතවාදය බවට පත්ව ඇත