ජනපති ‌මෛත්‍රි යලිත් ජනපති සටනට..!

ඊයේ විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග පැවති සාකච්ඡා වල ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මහින්ද පාර්ශවයේ සහයත් සමගින් වර්තමාන ජනාධිපති ‌මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා යලිත් ජනපති සටනට පැමිණිමේ ප්‍රවණතාවයක් නිර්මාණය වී ඇත.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දැනටමත් ජනාධිපතිවරුන්ට ඉදිරිපත් වන ලෙස ඒකමතිකව අත්සන් කරන ලද යෝජනාවක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට භාර දී තිබේ.