එජාපය අතහරී.. සජිත් නව සන්ධානයකින් ජනාධිපතිවරණයට..

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ධූරය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලබා දීම සඳහා අවසන් කාල සීමවක් ලබා දීමට එම පාර්ශවය තීරණය කර ඇත.

සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාට එජාප අපේක්ෂකත්වය ලබා නොදුන් එජපයෙන් පරිබාහිර පුළුල් සන්ධානයක් ලෙස කටයුතු කිරීමට ඔවුන් තීරණය කර ඇති බව සිරස රූපවාහිනි වාර්තා කළේය.

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අපේක්ෂකත්වය නොලැබුණු ඉතා ඉක්මනින්ම මෙම පුළුල් සන්ධානය බිහි වනු ඇති බවද වාර්තාවෙන් කියැවින.

සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාට හිතවාදී පාර්ශවය ඊයේ පස්වරුවේ රැුස්වී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවද සදහන් කලේය.