ජනාධිපතිවරණයෙන් එජාප අපේක්ෂකයා පරාදයි…! රාධාක්‍රිෂ්ණන්‌ගෙන් ප්‍රකාශයක්…

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපෙක්ෂකයා ප්‍රමාද වි ඉදිරිපත් කිරිමෙන් ජනාධිපතිවරණයේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවාසියක් විය හැකි බව විශේෂ සංවර්ධන රාජ්‍යය අමාත්‍යය වි රාධා ක්‍රිෂ්ණන් මහතා පැවසිය.

අමාත්‍යයවරයා එ බැව් පැවසුවේ වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් වත්මන් රජය මගින් ඉදි කල  ලබා දුන් නව නිවාස සහ පර්චස් 7 ක ඉඩම වෙනුවෙන් හරිත භුමි ඔප්පු ප්‍රධානය හැටන් ඩි කේ ඩබිලිව් සංස්කෘතික ශාලාවේ පැවති උත්සවයෙන් පසු පැවති ජන හමුවේදිය.

මෙහිදි වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වු වි රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා කියා සිටියේ රටම ඉල්ලන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දිනන ජනාධිපති අපෙක්ෂකයා කඩිනමින් නම් කල යුතු බවයි.

වත්මන් රජය මගින් මේ දිනවල රජයේ තනතුරු සදහා පත්විම් ලබාදෙන බවත්, එම තනතුරු සදහා වතුකරයේ ඉගෙන ගෙන සිටින තරුණ ගරුණියන්ට එම පත්විම් ලබා නොදිම කණගාටුවට කරුණක් බව අමාත්‍යයවරයා කියා සිටියේය.

ඔප්පු ප්‍රධාන උත්සවයට සහභාගි වි කදුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යය පලනි දිගම්බරම් මහතා කියා සිටියේ විධායක ජනාධිපති බලතල අහොසි කිරිම සදහා අග්‍රාමාත්‍යය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් 19 දින කැබිනට් රැස්විමට ගෙන එන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවට තමන් තරයේ විරුද්ධවු බවයි.

විධායක ජනාධිපති බලතල අඩු කිරිමේ යෝජනාව මිට මාස කිහිපයකට ප්‍රථම ගෙන  එන්නට තිබු බවත්, එය එසේ සිදු නොකර ජනාධිපතිරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුයදි එම කැබිනට් පත්‍රිකාව ගෙන ඒම තමන් ඇතුළු කැබිනට් ඇමතිවරු කිහිප දෙනෙකු විරුද්ධවු බව අමාත්‍යය පලනි දිගම්බරම් මහතා කියා සිටියේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපෙක්ෂකයා කඩිනමින් ප්‍රකාශයට පත් කල යුතු බවත්, එම අපෙක්ෂකයාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියළු දෙනාම සහයෝගය දැක් විය යුතු බව අමාත්‍යය පලනි දිගම්බරම් මහතා කියා සිටියේය.