ජරමර අස්සේ ව්‍යග්‍රා ජොනි සමගින් හෝටලයකට රිංගපු මන්ත්‍රීවරිය මෙන්න…!

මැතිවරණයෙන් මුළු රටම උණුසුම් මොහොතක මතිවරයනයට වඩා රති කෙලිය උදෙසා කැපවෙන රජයේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකුගේ තවත් වීර ක්‍රියාවක් පිලිබදව තොරතුරු අපට වාර්තා වේ.

ඉහත ඇමතිවරයා වයසින් කෙතරම් වැඩිමල් වුවද වයස 25 – 30 කෙල්ලන් සමගින් ලිංගික සෙල්ලම්, කිරීමට දක්වන්නේ මාර ආසාවකි. මෙවර ඔහු සමගින් එම සෙල්ලමට එක්ව ඇත්තේ සුදු ඇහැට කනට පෙන ඉන්දියානු නිලියක් වැනි එජාපයේ මන්ත්‍රීවරියකි.

උදේ 11ට පමණ කොළොම්තොට සුපිරිම හෝටලයකට පැමිණි දේපල යලිත් පිටත්ව ගොස් ඇත්තේ සවස 05ට බව සදහන්.