බුර්කා-නිකාබ අද සිට තහනම් නෑ.. පොලීසියෙන් නිවේදනයක්…!

නිකාබය හා බුර්කාව සහ මුහුණු ආවරණ තහනම් වූයේ හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ බවත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මේ වන විට හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන නිසා එකී මුහුණු ආවරණ පැලදීම තහනම් නොවන බවද ඔහු සඳහන් කරයි.

මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ ඇමැති එම් එච් ඒ හලීම් මහතා විසින් කරන ලද විමසීමකට ලිඛිතව පිළිතුරු සපයමිනි.