සහරාන් කියන්නෙත් මගේ සහෝදරයෙක් – සජිත්ගෙන් අමුතු කතාවක්

යම් යම් හේතු මනස දුෂණය වී ත්‍රස්තවාදියෙකු නොවන්නට සහරාන් යනු තමන්ගේ සහෝදරයෙක් බවත් සමස්ත මුස්ලිම් ප්‍රජාවම තමන්ගේ සොහොයුරන් බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස මුස්ලිම් ප්‍රජාව හමුවූ උත්සව අවස්ථාවක පවසා ඇති බව අපට වාර්තා වේ.