එරික් වීරවර්ධන සෙංකඩගල ආසනයේ ශ්‍රිලනිප ප්‍රධාන සංවිධායකධුරයට….!

සෙංකඩගල ආසනයේ නව ශ්‍රිලනිප ප්‍රධාන සංවිධායකධූරයට ස්මාර්ට් ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එරික් වීරවර්ධන මැතිතුමාව පත්කර ඇති බව අපට වාර්තා ‌වේ. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපති අතිගරු ජනාධිපති ‌මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් ‌මෙම පත්කිරිම සිදුකර ඇති බව සදහන්.