ඕක කියන්නද මට එන්න කිවුවේ? මල පැනපු සජිත් නැගිටිද්දී රනිල් මේස පෙරලගෙන දුවලා…

සාකච්චා අතරතුර උණුසුම් දෙබස්

සර් තේරුම්ගන්න සර්ට දිනන්න බෑ මේක…
සර් අවුරුදු 30ක් පැරදිලා පැරදිලා මෛත්‍රී මහත්තයට පින්සිද්දවෙන්නනේ අගමැති උනේ..
මේ පාර මට අවස්තාව දෙන්න..
මම දිනලා පෙන්නන්නම්

අයිසේ මම පක්ෂේ නායකයා
තීන්දු ගන්නේ මම
මමයි මේ පාර ඉල්ලන්නේ

ඕක කියන්නද මට එන්න කිවුවේ යැයි අසාගෙන සජිත් කෝපයෙන් නැගිසිටිද්දී බියවූ රනිල් මේසයද පෙරලාගෙන ඉවතට දුවගොස් ඇති බව සදහන්.