ආර්යාව යලි කරලියට…! අපේක්ෂකත්වය ලැබුණු සැනින් ජලනි සජිත්ව ප්‍රසිද්ධියේ සිපගෙන….

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ඊයේ දිනයේ එම පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලය විසින් ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය සඳහා අනුමැතිය ලබාදී දුන් වස්ථාවේ එහි ඔහුට සුබ පැතීම සදහා බිරිද ජලනි පේ‍්‍රමදාස මහත්මියද පැමිණ සිටියාය.

ජනාධිපති අපේක්‍ෂකත්වය ලද ඇමති සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාට ඇය සුබ පැතුවේ සිප ගනිමිනි.

එමෙන්ම අපේක්ෂකත්වය ලැබීමෙන් පසු කර එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායකයන් සමග ජලනි ප්‍රේමදාස මහත්මියද සමූහ ඡයාරූපයයකට පෙනී සිටියාය.

තමන් අනාගත ජනාධිපති ආර්යාව බව ජලනි ප්‍රේමදාස මහත්මිය විසින් මෑතකදී සිදු කරන ලද ප‍්‍රකාශයක් මහත් කතාබහකට ලක්විය.