ඇල්පිටිය ඡන්දයට රනිල් කර අරී…! අපේක්ෂක සජිත් පරදින සටනට කර ගසයි…!

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස එම පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පත්වුු අතර එමෙන්ම ඔක්තෝබර් මස 10 වනදා පැවැත්වෙන ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය මෙහෙයවීමේ වගකීම ද නිතැතින්ම පේ‍්‍රමදාස මහතාට පැවරෙනු ඇත.