කුප්‍රකට එජාපයේ මාධ්‍ය මර්ධනයට එරෙහිව වෙබ් අඩවි සටනට

වර්තමාන එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ මාධ්‍ය මර්ධනයට එරෙහිව සියලුම වෙබ් අඩවි සටන් කල යුතු බව සිලෝන් ගොසිප් වෙබ් අඩවි ප්‍රධානි ගුණරත්න අධිකාරි පවසයි.

ජනතාවගේ සත්‍යය දැනගැනීමේ අයිතිය උදෙසා තම වෙබ් අඩවිය නිරන්තරයෙන් පෙනී සිටින බවත් ඒ නිසාවෙන් තම වෙබ් අඩවියේ මුහුණු පොතට නිරන්තරයෙන් ආණ්ඩු පාර්ශයවෙන් බාධා පැමිණෙන බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කර සිටි.