ගෝඨාභය සමග පක්‍ෂ 19ක් එක්වෙයි.. ගිවිසුම 05 වැනිදා

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණය සඳහා දේශපාලන පක්ෂ 19ක් සමග ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සූදානම් කර ඇත.

මෙම උත්සවය ලැබෙන 05 වැනිදා කොළඹදී සිදුකිරීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමග සාකච්ඡා තවදුරටත් පැවැත්වෙන බවද මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කලේය.