දිස්ත්‍රික් 25න් 17ක ජය ගෝඨාභයට…! අලුත්ම බුද්ධි සමීක්ෂණ ප්‍රතිපල මෙන්න….!

ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් වූ නවතම බුද්ධි වාර්තාව අප වෙත ලැබී ඇති අතර එම වාර්තාවට අනුව පොදුජන පෙරමුණ සහ ශ්‍රීලනිපය එක්ව නිර්මාණය කෙරෙන පොහොට්ටුව සලකුණින් තරග වදින ගොටාභය රාජපක්ෂ මහතා දිස්ත්‍රික් 17ක ජයග්‍රහණය සමගින් 50.61% ප්‍රතිශතයකින් ජයග්‍රහණය කරනු ඇත.

ප්‍රධානතම ප්‍රතිවාදියා වන සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා දිස්ත්‍රික් 08ක ජයග්‍රහණය සමගින් 44.02% ප්‍රතිශතයක් ලබාගැනීමට නියමිතය.