පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැකකරුවන්ගේ පවුල්වලට වියලි සලාක බෙදලා…! අතහිත එජාප ඇමතිගෙන්

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ඉලක්කකොට පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැකකරුවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් හට වියලි සලාක බෙදාහැරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක බවට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ අපට තොරතුරු ලැබී ඇත.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී මුස්ලිම් ජනතාවගේ සහය ලබාගැනීම සදහා ක්‍රියාත්මක මේ වැඩසටහනට දකුණ නියෝජනය කෙරෙන එජාප ඇමතිවරයෙක් අතහිත ලබාදෙන බව සදහන්…