ගෝඨාභය පරදන්න ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක ජනාධිපතිවරණයට

හිටපු යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරය විසින් අද (29) සිය ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කරනු ලැබුවා. ඒ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වෙන එම ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරයේ විශේෂ සමුළුවේදී.