පක්ෂේ කන්න ආපු පර බල්ලි…! අත්තනගල්ලෙදී පාක්ෂිකයන්ගෙන් චන්ද්‍රිකාට දැඩි විරෝධයක්..!

පසුගිය දිනෙක අත්තනගල්ල ප්‍රදේශයේ ශ්‍රීලනිප ජන හමුවකට සහභාගී වූ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග හට එම අවස්ථාවට පැමිණි ශ්‍රීලනිප පාක්ෂිකයන්ගෙන් දැඩි විරෝධයක් එල්ලවී ඇති බව අපට වාර්තා වේ..

පක්ෂේ කන්න ආපු පරබැල්ලි…! මක බෑවිලා පල… යනාදී දැඩි විරෝධයක් හිටපු ජනාධිපතිනියට එල්ලවූ අතර එල්ලවූ ගඩොල් ප්‍රහාරයක්ද ආරක්ෂක අංශ විසින් මැඩපවත්වා ඇති බව සදහන්..

කෙසේවෙතත් එල්ලවූ විරෝධය හමුවේ හිටපු ජනාධිපතිනිය රැස්වීම ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ප්‍රථම පිටව ගිය බව සදහන්.