මැතිවරණය අස්සේ ජනතාවට සිමෙන්ති බෙදන්න ගිය සජිත් මැකොට මාට්ටු වෙලා..

මැතිවරණයක් කැදවා ඇති මොහොතක ජනතාවට භාණ්ඩ බෙදීමට එජාප ජනපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් තම අමාත්‍යංශයේ සම්පත් යොදාගෙන ඉතා සුක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කල වැඩසටහනක් මැතිවරණ කොමිසමේ මැදිහත්වීමෙන් නවතා දමා ඇති බව අපට වාර්තා වේ.